Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 125

invalidate nghĩa là gì?

invalidate the order = vô hiệu hóa đơn hàng


Lời thoại của video:

Nhìn vào đây chúng ta thấy to, phía sau là từ gì đó ta chưa biết. Nhìn xuống đáp án ta thấy những đuôi động từ (-en, -ate, -fy). Rõ ràng ở đây chúng ta cần một động từ (để làm gì đó). Làm gì với cái gì? Chúng ta phải xác định được danh từ ở phía sau (cái danh từ mà hành động này tác động lên). Đó chính là the order (đơn đặt hàng). Ta cần biết một cái động từ làm gì đó với đơn đặt hàng. Ta xét từng động từ coi động từ nào là động từ hợp lý.

Nhìn vào câu (A) ta thấy động từ weaken là một từ thêm đuôi -en vô. Đó chính là tính từ weak, nghĩa là yếu. Chúng ta có đuôi -en nghĩa là làm cho trở nên thế nào đó. Ví dụ ta có tính từ wide nghĩa là rộng, thêm -en vào thì ra động từ nghĩa là làm rộng. Chúng ta có weak nghĩa là yếu, thêm -en vào thành weaken nghĩa là làm yếu. Rõ ràng chúng ta thấy làm yếu một cái đơn đặt hàng thì rất là kỳ. Đáp án này không thể là đáp án đúng được.

Nhìn vào câu (B) ta lại thấy một từ hình thành từ những thành phần khác nhau. Ở đây là một động từ có đuôi -ate, hình thành từ tính từ valid rồi thêm đuôi -ate. Tính từ valid nghĩa là gì? Ví dụ trong bài thi TOEIC chúng ta sẽ hay gặp: valid identification (chứng minh thư hợp lệ, có hiệu lực). Chữ valid nghĩa là hợp lệ hay là có hiệu lực. Thì chúng ta thấy validate là làm cho hợp lệ hay là làm cho có hiệu lực. Thêm chữ in vô trước thì nghĩa của nó ngược lại, làm cho hết hiệu lực hay làm cho không hợp lệ. Đại khái chúng ta hiểu nôm na chữ này nghĩa là vô hiệu hóa. Tức là làm cho nó không còn hiệu lực nữa. Bỏ vô đây chúng ta thấy là vô hiệu hóa một cái đơn đặt hàng, hủy cái đơn hàng đó đi. Thì ta thấy đáp án này nghe rất là hợp lý. Ta thử để invalidate vô vị trí này và kiểm tra câu này lại xem sao. Ta thấy phía trước là khách hàng, đại khái đây sẽ là hành động của khách hàng. Khách hàng có thể làm gì? Họ vô hiệu hóa cái đơn hàng trong vòng 5 ngày từ lúc giao sản phẩm mà không cung cấp lý do cho việc hủy (cancellation). Ta thấy động từ invalidate ở đây là rất hợp lý. Khách hàng vô hiệu hóa cái đơn hàng mà không cần cung cấp lý do cho việc vô hiệu hóa đó. Thì đáp án (B) ở đây là hợp lý nên ta chọn câu (B).

PHẦN DỊCH NGHĨA

Khách hàng có quyền vô hiệu hóa đơn hàng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ lúc giao hàng mà không cần cung cấp lý do cho việc hủy bỏ đó.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận