Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 124

prior to có nghĩa là gì?


Lời thoại của video:

Ta thấy chỗ trống nằm ngay trước giới từ to, và phía sau đó là một cụm danh từ chỉ ngày (date – ngày gì đó). Nhìn vào đáp án ta thấy một chữ rất là quen thuộc rồi. Đó là giới từ prior to, đồng nghĩa với before. Tức là trước một ngày nào đó. Từ này chuyên đi với ngày hay sự kiện nào đó. Chúng ta chọn câu (D) prior. Đọc lại câu này chúng ta thấy rõ ràng là những người gì đó họ bận làm gì đó trước cái ngày xuất bản (publication date). Thì rõ ràng prior to là một đáp án hợp lý.

PHẦN DỊCH NGHĨA

Những người biên tập viên cực kỳ bận trong việc kiểm tra lỗi chính tả, việc chỉnh sửa và tổng hợp tài liệu trước ngày xuất bản.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận