Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 123

Chọn từ loại nào giữa requests, request, requesting, và requested? Vị trí của danh từ là ở đâu? Khi nào thì danh từ phải là số ít hay số nhiều?


Lời thoại của video:

Chúng ta cần chọn một loại từ gì đó điền vào đây mà hiện chúng ta chưa biết. Nhìn phía trước chúng ta thấy tính từ responsible for, rồi tới một V-ing fulfilling. Chúng ta có tính từ to be responsible for doing something, nghĩa là chịu trách nhiệm cho việc làm gì đó. Ở đây fulfilling là động từ. Thì chúng ta hiểu ngay phía sau rất có thể là trạng từ hoặc danh từ (làm gì đó với cái gì đó hoặc là làm gì đó một cách như thế nào đó) mô tả cho động từ này. Nhưng chúng ta thấy đáp án không có trạng từ thì rõ ràng ta chỉ cần danh từ điền vô đây thôi. Làm cái gì đó với cái gì đó. Chúng ta không chọn V-ing, không chọn -ed. Chúng ta chỉ có (A) hoặc (B), request là danh từ (nghĩa là yêu cầu). Thì chúng ta phải phân biệt ở đây là danh từ số nhiều hay danh từ số ít thôi. Những yêu cầu hay là yêu cầu. Chúng ta đọc xung quanh để coi có cái gì chỉ chúng ta biết được đây là số nhiều hay số ít. Thì chúng ta thấy là làm cái gì đó với cái gì đó từ cái public và phải forward (has to forward – thêm một động từ nữa) them (chúng). Khi dùng them thì tức là ở trước là danh từ số nhiều. Vậy rõ ràng ở đây là danh từ số nhiều (những cái yêu cầu).

PHẦN DỊCH NGHĨA

Phòng dịch vụ khách hàng chịu trách nhiệm cho việc hoàn thành những yêu cầu từ công chúng và phải chuyển chúng đến người tổng giám đốc tài chính.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận