Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 122

Chọn giới từ nào giữa against, except, uponthroughout? Throughout có nghĩa là gì và dùng như thế nào?


Lời thoại của video:

Ở đây các đáp án là 4 giới từ. Chúng ta cần một giới từ đi với danh từ Blackroad phía sau. Bạn để ý đây là danh từ riêng. Phía sau có chữ road, đây là tên một con đường. Thì giới từ sẽ đi với con đường này. Chúng ta có against, ta hiểu là đối với, đối lại. Ví dụ against the wall (bàn ghế tựa vào tường chẳng hạn). Except là ngoại trừ. Có thể chọn đáp án ngoại trừ con đường. Upon là giới từ quan trọng trong bài thi TOEIC, nghĩa là vào lúc hoặc ngay khi. Rất hay gặp chữ upon request, tức là vào lúc có yêu cầu. Ví dụ ai đó yêu cầu cái gì đó, ngay khi có yêu cầu chúng ta sẽ làm ngay cho họ. Upon một con đường là không được rồi. Và (D) thì ta có throughout. Từ này có hai nghĩa. Khi đi với danh từ thời gian ví dụ như the year thì nó có nghĩa là suốt năm này. Còn khi đi với danh từ chỉ nơi chốn ví dụ như the country thì nó không có nghĩa là suốt nữa, mà nghĩa là khắp đất nước. Ở đây road là danh từ chỉ nơi chốn nên khắp con đường này nghe có vẻ rất hợp lý. Chúng ta hãy coi lại câu này xem chọn throughout có hợp lý hay không. Ở đầu câu có đuôi -ist là danh từ chỉ người. Tức là ai đó được khuyên là phải làm gì đó (to obey) với những cái bảng hiệu (signs) được gắn khắp con đường này. Thì throughout là đúng. Đáp án của nó là (D) throughout.

PHẦN DỊCH NGHĨA

Người đi bộ và những người điều khiển xe được khuyên là phải chấp hành những biển báo giao thông được đăng khắp con đường Blackroad.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận