Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 120

easecongestion có nghĩa là gì?

to ease congestion = giảm nhẹ sự ách tắc


Lời thoại của video:

Chúng ta phải chọn giữa 4 động từ đưa vào chỗ trống để nó tác động lên danh từ phía sau. Congestion nghĩa là gì thì chúng ta bắt buộc phải biết.

Congestion nghĩa là ách tắc. Làm gì với cái ách tắc giao thông này? Thứ nhất ta có động từ demonstrate, đồng nghĩa với chữ show (nghĩa là cho thấy, diễn tả, mô tả cái gì đó). Cho dễ nhớ thì bạn nhìn vào chữ demo, có nghĩa là làm thử cái gì đó cho ai coi. Ví dụ mình nói: to demonstrate the ability of a phone. Tức là demo một cái khả năng, chức năng của điện thoại. Tức là mô tả, biểu diễn cho người ta, trình diễn cho người ta thấy. Chữ demonstrate có nghĩa là vậy.

Chữ decline là một từ đồng nghĩa của chữ decrease, nghĩa là giảm. Chữ decline này thường được dùng ở dạng tính từ V-ing declining. Ví dụ declining sale (doanh thu giảm) hay declining demand (nhu cầu giảm). Các bạn chú ý decline là nội động từ. Tức là mình chỉ được nói something decline (cái gì đó giảm, tự thân nói giảm) chứ không được nói là decline something. Không được dùng chữ decline để nói là giảm cái gì đó. Cái này không được có tân ngữ ở sau. Vì giảm ở đây là tự giảm chứ không phải đi giảm một cái gì đó. Something declines – cái gì đó nó tự giảm. Muốn nói giảm cái gì đó thì bạn phải dùng chữ reduce. Reduce là ngoại động từ nên lúc đó ta được quyền nói reduce something.

Danh từ face nghĩa là cái mặt thì động từ nghĩa là đối mặt. Ví dụ face a problem là đối mặt với một vấn đề.

Cuối cùng ta có chữ ease, nhìn rất giống một tính từ quen thuộc là easy (nghĩa là dễ). Vậy thì động từ ease nghĩa là làm cho dễ thở, làm nhẹ bớt, giảm bớt mức độ của cái gì đó.

Vậy ở đây ta chọn động từ nào là hợp lý nhất? Không thể nói là demonstrate, cho thấy sự ách tắc được. Không thể nói decline something được, thà chữ reduce thì có thể chọn. Nhưng decline nghĩa là tự giảm nên không được nói là decline. Ta loại cái này luôn. Face là đối mặt. Đối mặt sự ách tắc thì có thể, nhưng bạn chú ý attempts (chữ quan trọng trong bài thi TOEIC mà các bạn phải nhớ, có nghĩa là nỗ lực, sự cố gắng). Không thể nói là những nỗ lực nhằm đối mặt với sự ách tắc được. Nỗ lực nhằm giảm sự ách tắc thì được, chứ người ta nỗ lực rồi còn đối mặt với nó để làm gì? Vậy thì đáp án của chúng ta là ease (làm giảm, nhẹ bớt sự ách tắc). Đây là đáp án hợp lý. Câu này nghĩa là gì? Những sự nỗ lực nhằm làm giảm sự ách tắc giao thông trong giờ cao điểm đang được thực hiện, nhưng nó tỏ ra không hiệu quả ở thời điểm hiện tại.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận