Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 117

Chọn từ loại nào giữa attendant, attendance, attendedattendee?

Vị trí của danh từ là ở đâu? Danh từ chỉ người phải dùng như thế nào?


Lời thoại của video:

Chúng ta cần chọn một loại từ thích hợp để đưa vào chỗ trống. Thì chúng ta đọc cái câu này lên để coi chỗ trống làm cái gì trong câu. Ta thấy giới từ of nghĩa là của. Của thì phải là của một cái gì đó nên sau of là cụm danh từ. Chữ that ở đây nghĩa là rằng. Rằng … của cái gì đó. Thì ta hiểu ở chỗ trống phải là một danh từ thì mới hợp lý. Chúng ta loại được (C) attended là động từ -ed không thể làm danh từ được. Chúng ta còn lại câu (A) (B) (D) đều là 3 cái danh từ. Vậy chúng ta loại như thế nào đây? Thứ nhất chúng ta có đuôi -ant trong attendant, thì nó nghĩa là một danh từ chỉ người. Flight attendant là tiếp viên hàng không. Hay assistant là người trợ lý. Attendant này nghĩa là người phục vụ. Tức là đuôi -ant là đuôi chỉ người. Câu (D) attendee có đuôi -ee cũng là đuôi chỉ người (giống employee). Tức là ta có 2 danh từ chỉ người. Ta có một cái mẹo trong bài thi TOEIC đó là bạn thấy danh từ chỉ người thì bắt buộc nó phải có -s. Một là phải có -s, hai là phải có mạo từ a/an/the ở phía trước. Đây là một điều quan trọng giúp bạn loại được rất nhiều danh từ không phù hợp. Tại vì sao? Mình giải thích là tại vì danh từ chỉ người là danh từ đếm được. Mà danh từ đếm được hoặc phải là số nhiều, còn nếu là số ít thì phải có a/an/the ở trước. Đáp án của ta chỉ còn lại câu (B) attendance. Tại sao danh từ này không có -s mà vẫn chọn? Tại vì nó là danh từ không đếm được, không giống danh từ chỉ người. Nó là danh từ không đếm được nên là nó được phép đứng một mình mà không có -s. Vậy câu này nghĩa là gì? Rất có thể cái lượng người tham dự của hội nghị hàng năm sẽ đạt một mức cao kỉ lục vào năm nay, với hơn 1000 người dự định tham dự.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận