Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 113

Chọn từ loại nào giữa informative, inform, informationinformer? Vị trí của tính từ là ở đâu?


Lời thoại của video:

Đây là câu từ loại. Chúng ta sẽ xem chỗ cần điền là loại từ gì và là cái gì trong chỗ này. Nhìn trước đó ta thấy chữ a là mạo từ, luôn bắt đầu một cụm danh từ (một cái gì đó). A fairly … presentation là cụm danh từ. Thì bạn nhớ rằng trong một cụm danh từ mà có -ly là trạng từ thì chắc chắn loại từ ngay sau nó phải là một tính từ. Đó là điều chắc chắn luôn luôn đúng. Tại vì chúng ta có trạng từ bổ nghĩa cho tính từ hoặc động từ. Nhưng trong một cụm danh từ thì chúng ta không có động từ. Trong cụm danh từ chỉ có danh từ và tính từ thôi. Nên chắc chắn một trạng từ nằm trong cụm danh từ phải bổ nghĩa cho tính từ. Nói lại cấu trúc:

Ta có một tính từ đứng trước danh từ và bổ nghĩa cho danh từ. Thì trong cái tính từ này lại chia ra: có 1 cái gọi là tính từ chính, và có thể có 1 cái gọi là trạng từ bổ nghĩa cho tính từ chính. Cho nên trong 1 cụm danh từ mà chúng ta thấy có trạng từ, vì trạng từ không bổ nghĩa cho danh từ nên chắc chắn nó sẽ bổ nghĩa cho một tính từ nằm ngay phía sau. Câu này ta chọn chữ có đuôi -ive tính từ là (A) informative. Nghĩa của câu này: Bước đầu tiên trong việc chuẩn bị một bài thuyết trình khá hữu ích (information là thông tin thì informative tức là chứa nhiều thông tin, tức là nó hữu ích) phải là nghiên cứu kỹ lưỡng về chủ đề của bạn.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận