Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 107

Chọn từ loại nào giữa additional, addition, addingadditionally? Vị trí của tính từ là ở đâu?


Lời thoại của video:

Nhìn vào ta thấy chữ at là giới từ, thì ngay phía sau nó ta biết ngay là một cụm danh từ. Sau giới từ lúc nào cũng là một cụm danh từ cả. Trong cụm danh từ thì chữ cuối cùng (charge) sẽ là danh từ chính. Còn đứng phía trước danh từ thì đa số các trường hợp sẽ là tính từ bổ nghĩa. Chúng ta chọn từ có đuôi -aladditional để bổ nghĩa cho danh từ charge này. Các bạn chú ý là có thể danh từ đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ. Có thể chọn addition nhưng ta phải hiểu nghĩa ở đây. Charge là chi phí, additional charge tức là chi phí thêm. Người ta muốn nói nghĩa ở đây là cái phí ở đây có tính chất được thêm vào, chứ người ta không muốn dùng để thêm vào. Nên ta không chọn danh từ. Danh từ thường chỉ chức năng, nhiệm vụ của nó. Ví dụ như là confirmation call chẳng hạn (một cuộc gọi dùng để xác nhận). Ở đây ta không muốn nói là cái chi phí, mục đích của nó là việc thêm vào. Nên ta không chọn danh từ. Vậy câu này có nghĩa là gì? Những khách hàng nào mua những món hàng có giá trị hơn 500$ thì có thể yêu cầu một cái hộp dây cáp mà không phải tốn phí thêm.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận