Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 105

Chọn đại từ và tính từ sở hữu nào giữa they, them, themselvestheir? Khi nào chọn đại từ phản thân? Khi nào chọn đại từ tân ngữ?


Lời thoại của video:

Chúng ta phải chọn 4 kiểu đại từ ở đây thì ta phải chọn cái gì. Trước tiên ta xem mình có thể loại được cái gì. Ta xem chữ they, là đại từ đóng vai trò chủ ngữ. Phía sau nó phải có vị ngữ. Nhưng sau chỗ trống là cụm giới từ chứ không phải vị ngữ cho nên chúng ta loại câu (A). Câu (D) their là từ hạn định. Nó là tính từ sở hữu (nghĩa là của họ) đứng trước danh từ. Ví dụ như their house, their cars… Mà phía sau là cụm giới từ chứ không phải danh từ nên ta loại luôn câu (D). Còn lại (B)(C), hai cái này đều có thể đứng sau động từ để làm tân ngữ. Trước chỗ trống ta thấy động từ help thì chúng ta xem có thể chọn cái nào. Hai cái này khác nhau chỗ nào? Ở trước có have their children help. Ta biết cấu trúc help somebody do something (yêu cầu ai đó làm gì đó). Tức là ở đây có ai đó yêu cầu con của họ giúp đỡ. Thì chúng ta xem ở đây là giúp đỡ họ (them) hay là giúp đỡ chính chúng nó (themselves). Nếu tụi nó giúp tụi nó luôn thì là themselves, còn nếu là giúp ai đó thì là them. Nhìn phía sau ta thấy có chữ at work, tức là trong công việc. Vậy thì chúng ta hiểu là ai đó muốn con của họ giúp đỡ, phụ họ làm việc. Tức là cái mà chịu ảnh hưởng của động từ help ở đây không phải những đứa trẻ, mà chúng phụ việc cho ai đó. Đáp án của chúng ta là (B) them. Vậy nghĩa của câu này là gì? Có vẻ như những người lao động ở những đất nước kém phát triển muốn con của họ giúp đỡ trong công việc hơn là cho chúng đi học.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận