Test 1 – 161-163 C: dựa vào câu hỏi mục đích để làm những câu khác

Video sửa câu 162. Các bạn hãy nhớ làm câu hỏi mục đích trước, để có thông tin để làm những câu khác dễ dàng hơn nhé!

Bình Luận