Test 1 – 151-152 B: dựa vào câu dễ để làm câu khó

Sửa câu 151. Cách dựa vào thông tin ta đã đọc được khi làm câu dễ để làm câu khó một cách dễ dàng hơn.

Bình Luận