Test 1 – 149-150 A: cách xác định câu khó, câu dễ trong Part 7

Khi đi thi TOEIC, nhiều bạn vô tình làm những câu khó trước nên không kịp giờ trong Part 7. Do đó, các bạn phải để câu khó sau, và làm câu dễ trước. Vậy làm cách nào để xác định câu khó, câu dễ?

Bình Luận