Test 1 – 164-167 B: cách mò ra đáp án khi có nhiều chữ không biết nghĩa

Video sửa câu 166. Các bạn không cần biết nghĩa tất cả các chữ. Hãy dùng kỹ năng phán đoán để chọn đáp án nhé!

Bình Luận