Test 1 – 131: cách canh giờ Part 6 & nghĩa của property

Làm Part 6 thì ta phải canh giờ thế nào mới hợp lí? Và chữ ‘property’ trong TOEIC mà dịch là ‘tài sản’ thì có đúng không?

Bình Luận

 • Link nhanh

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Điện thoại: 0982 042 261 (thầy Duy)

  Địa chỉ: 327/30 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

  (vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

  Email: thayduy@toeicmoingay.com

  Trang web này thuộc về Công Ty TNHH Đỗ An Duy. Mã số thuế: 0315750849 cấp ngày  20/06/2019.